Openbare activiteiten college

Burgemeester Dirk Heijkoop en de wethouders Trudy Baggerman, Jan Nederveen en Theo Boerman bezoeken regelmatig bedrijven, inwoners en instellingen.

Agenda bezoeken college Hardinxveld-Giessendam

Zaterdag 25 juni 2022

Burgemeester Dirk Heijkoop bedankt om 11.00 uur de scouting voor hun medewerking aan de herdenking op 4 mei jl. op het terrein van de scouting, Sliet 2 te Hardinxveld-Giessendam.

Wethouder Trudy Baggerman bezoekt het open huis van de Stichting Place4Me, Rijnstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. Het open huis is van 14.00 tot 16.00 uur.

Dinsdag 28 juni / woensdag 29 juni 2022

Het college is aanwezig bij het VNG congres op 28 en 29 juni a.s. Het congres wordt in Hoorn gehouden.

Woensdag 29 juni 2022

Wethouder Jan Nederveen sluit aan bij de Raadsbijeenkomst met de Bibliotheek die van 20.00 uur tot 21.30 uur plaatsvindt, locatie: Pietersweer 34, Hardinxveld-Giessendam.

Donderdag 30 juni 2022

Wethouder Jan Nederveen bezoekt de Netwerkborrel Cultuur die van 16.00 tot 18.00 uur wordt gehouden in Museum De Koperen Knop, Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam

Vrijdag 1 juli 2022

Op vrijdag 24 juni 2022 om 19.00 uur gaat Huis3 open. Gedurende een week zullen drie mensen zich laten opsluiten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF. Wethouder Jan Nederveen maakt op 1 juli 2022 het opgehaalde bedrag bekend; locatie parkeerterrein Steek, Boven-Hardinxveld.