Predicaat Koninklijk, Predicaat Hofleverancier of Koninklijke erepenning

Verenigingen, stichtingen, instellingen en ondernemingen, kunnen in bijzondere situaties in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Predicaat Koninklijk

De Koning kan een vereniging, stichting, instelling of onderneming (meer dan 100 werknemers) het recht geven zichzelf Koninklijk te noemen. Bijvoorbeeld als de organisatie van landelijke betekenis is of 100 jaar of langer bestaat.

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers). Zij moeten een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal 100 jaar bestaan.

Koninklijke erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor hun bijzondere verdiensten.

Wie kunnen deze onderscheidingen aanvragen?

Predicaat Koninklijk

Bedrijven of verenigingen die minimaal 100 jaar (of een volgend meervoud van 25 jaar) bestaan kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Koninklijk. Een predicaat Koninklijk kunt u aanvragen als:

  • uw bedrijf of vereniging landelijk bekend is of een internationale uitstraling heeft of
  • uw bedrijf of vereniging tot de top 3 in uw afdeling hoort
  • en meer dan 100 werknemers in dienst heeft

U kunt geen predicaat Koninklijk aanvragen als uw bedrijf of vereniging onder een landelijke koepelorganisatie valt die al een predicaat Koninklijk heeft. Het predicaat Koninklijk houdt ook in dat uw bedrijf of vereniging de Koninklijke kroon mag voeren. Deze kroon kunt u bijvoorbeeld afbeelden op briefpapier of op een vlag in combinatie met de naam van uw bedrijf of vereniging. De Koninklijke kroon is te herkennen aan de hoofdband met vijf diademen.

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Predicaat Hofleverancier

Midden- en kleinbedrijven die minimaal 100 jaar (of een volgend meervoud van 25 jaar) bestaan kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier. Een predicaat Hofleverancier kunt u aanvragen als:

  • uw bedrijf lokaal of regionaal bekend is of een Nederlandse bedrijf is dat tot de top behoort in de regio
  • het bedrijf minder dan 100 werknemers heeft

Bedrijven met het predicaat Hofleverancier hebben het recht om het Koninklijk wapen te voeren, met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Koninklijke erepenning

(Sport)verenigingen of instellingen die minimaal 50 jaar bestaan (of een volgend meervoud van 25 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke erepenning. Deze erepenning kunt u aanvragen als uw vereniging of instelling:

  • activiteiten uitvoert op het gebied van sport, liefdadigheid, wetenschap, cultuur of van maatschappelijke aard
  • in aanzien staat wat betreft aard, omvang en soliditeit
  • tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats heeft en zich op haar terrein heeft onderscheiden;
  • de bestuursleden een goede naam hebben en van onbesproken gedrag zijn

Meer informatie op de website van Het Koninklijk Huis

Aanvraag

Bent u van plan om een aanvraag voor een van de drie hiervoor genoemde onderscheidingen te doen, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met het Kabinet van de burgemeester in Hardinxveld-Giessendam via telefoonnummer 14 0184 of via secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl De uiteindelijke aanvraag doet u schriftelijk, en moet uiterlijk - compleet - 1 jaar voor de jubileumdatum binnen zijn. Dit doet u bij de burgemeester van de gemeente waar uw bedrijf of vereniging is gevestigd.

De aanvraag is gratis.

Heeft u vragen?

Belt u dan het Kabinet van de burgemeester, bereikbaar via telefoonnummer 14 0184 en secretariaat@hardinxveld-giessendam.nl.