Relevante pagina's

  • Omgevingsplan

    Hier vindt u informatie over het omgevingsplan in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

  • Beleidsnota's

    Op deze pagina vindt u de beleidsnota's van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

  • Mandaatregister

    Volgens wetten en andere regelingen mag het college van B en W heel veel. Een overzicht daarvan vindt u in het gemeentelijke mandaatregister. Een mandaat is het recht of de opdracht om iets te regelen.