Jeugd(hulp)

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Het doel is om stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te behandelen.

U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of school.

Voorwaarden

De gemeente biedt onder andere ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kind door middel van:

  • informatie en advies
  • controle van groei, gezondheid en leefstijl van uw kind
  • opvoedcursussen of speciale trainingen
  • vaccinaties bij jonge kinderen
  • hielprik

De gemeente werkt hiervoor samen met andere organisaties.

  • De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor de kinderen van 0 tot 4 jaar (o.a. het consultatiebureau) is ondergebracht bij Rivas Zorggroep.
  • De GGD ZHZ voert de jeugdgezondheidszorg voor de kinderen van 4 tot 19 jaar uit (o.a. het schoolartsenbezoek).

 

Hulp- of adviesorganisaties

Informatie over opvoeden

Voor betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht op www.opvoeden.nl.

Hier vindt u algemene informatie voor ouders en opvoeders van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap.

Informatie voor jongeren

Voor jongeren bestaat er www.Infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Deze websites zijn in beheer van Stichting Opvoeden. De stichting zorgt er samen met deskundigen voor dat de informatie actueel en begrijpelijk blijft.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Gemeenten werken met teams van jeugdprofessionals. De teams verzorgen op een laagdrempelige wijze jeugdhulp in de wijk. Alle inwoners van een gemeente kunnen voor opvoedvragen of -problemen bij deze teams terecht.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid

Serviceorganisatie Jeugd

De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp mogelijk te maken. Namens de 17 gemeenten draagt de Serviceorganisatie zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, de budgetbeheersing, de informatievoorziening en het accountmanagement.

Serviceorganisatie Jeugd

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Voor vragen, informatie of klachten binnen de Jeugdzorg kunnen kinderen, jongeren, ouders en verzorgers terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Zij zijn te bereiken op telefoon 088 555 10 00.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg