Rolstoelvoorziening

Als u zich thuis of buiten niet zelfstandig kunt verplaatsen, kunt u een aanvraag indienen voor een (elektrische) rolstoel. De Sociale Dienst Drechtsteden verstrekt deze voorziening.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Individuele voorzieningen

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet.

Hoe vraag ik een (elektrische) rolstoel aan?

Er zijn verschillende manieren, waarop u een (elektrische) rolstoel kunt aanvragen:

  • u belt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur via het telefoonnummer 078 770 89 10 naar de Sociale Dienst Drechtsteden
  • u komt langs bij de Gemeentewinkel.
    Op afspraak: maandag tot en met vrijdag: 08.30 – 17.00 uur donderdagavond: 17.00 – 19.30 uur
    Vrije inloop: maandag tot en met vrijdag 8.30- 12.00 uur donderdag 17.00-19.30 uur.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een (elektrische) rolstoel?

Er zijn een aantal voorwaarden, waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een (elektrische) rolstoel van de Sociale Dienst Drechtsteden:

  • u bent inwoner van de gemeente Hardinxveld-giessendam
  • u heeft de rolstoel langer dan 6 maanden nodig
  • u heeft de rolstoel nodig om medische redenen

Bij een aanvraag gaat de Sociale Dienst Drechtsteden altijd op zoek naar de goedkoopste en meest geschikte oplossing. Als u korter dan 6 maanden een rolstoel nodig heeft, kunt u deze lenen bij een uitleencentrum. Meer informatie vindt u op de websites hieronder.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor een (elektrische) rolstoel?

Zodra u uw aanvraag voor een (elektrische) rolstoel heeft gedaan, komt een Wmo-consulent uw aanvraag bij u thuis bespreken. Binnen 8 weken krijgt u van de SDD een brief met de beslissing of u een rolstoel krijgt.

Wat kost mijn (elektrische) rolstoel?

Bij uw aanvraag voor een (elektrische) rolstoel kijkt de Sociale Dienst Drechtsteden niet naar de hoogte van uw inkomen. De SDD verstrekt de rolstoel gratis in bruikleen. Dit houdt in dat de rolstoel van de SDD blijft. De SDD betaalt ook alle aanpassingen (om medische redenen) en eventuele reparaties.

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag is ontvangen krijgt u van de Sociale Dienst Drechtsteden een ontvangstbevestiging. Vervolgens komt een consulent bij u thuis om de aanvraag met u te bespreken. Het kan zijn dat u eerst gekeurd moet worden door een onafhankelijke arts. Als het nodig is komt de leverancier van de rolstoel bij u thuis in voor speciale aanpassingen aan uw rolstoel. Daarna krijgt u van de Sociale Dienst Drechtsteden een brief met de beslissing of uw een rolstoel krijgt. Bij een positieve beslissing brengt de leverancier de rolstoel bij u thuis.

Kan ik met een Persoonsgebonden budget (PGB) zelf een rolstoel kopen?

Meestal verstrekt de SDD een rolstoel in bruikleen. Maar u kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf een rolstoel kunt kopen. Let u er op dat u dan zelf een all risk verzekering en een onderhoudscontract moet afsluiten.

Kan ik ook een sportrolstoel of rolstoel op het werk aanvragen?

Een rolstoel om een sport uit te oefenen, moet u zelf kopen. U kunt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een vergoeding voor deze rolstoel krijgen. Voorwaarde is wel dat u lid bent van een sportvereniging die is aangesloten bij of wordt erkend door de NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie). De Wmo vergoedt ook medisch noodzakelijke aanpassingen aan de rolstoel. Deze vergoeding komt dus boven op de vergoeding voor de aanschaf van uw sportrolstoel. Als u een rolstoel nodig heeft voor uw werk, dan wordt deze verstrekt door de bedrijfsvereniging waarbij uw werkgever is aangesloten. Weet u niet welke dat is? Informeer dan bij uw werkgever. Als u een indicatie voor een rolstoel heeft, krijgt u deze (zonder eigen bijdrage) via de bedrijfsvereniging.

Wat moet ik doen als mijn rolstoel kapot is?

Als uw rolstoel kapot is, neemt u contact op met de leverancier. Als u een rolstoel in bruikleen heeft, kost u dit niets. Als u een rolstoel heeft gekocht met uw Persoonsgebonden Budget betaalt u zelf de kosten.

Wat moet ik doen als mijn rolstoel kapot is?

Als uw rolstoel kapot is, neemt u contact op met de leverancier. Als u een rolstoel in bruikleen heeft, kost u dit niets. Als u een rolstoel heeft gekocht met uw Persoonsgebonden Budget betaalt u zelf de kosten.

Is mijn rolstoel verzekerd?

Als u een rolstoel in bruikleen heeft, is de verzekering geregeld (zie de bruikleenovereenkomst). Als u een rolstoel heeft gekocht van uw Persoonsgebonden Budget, moet u zelf een all risk verzekering afsluiten.

Kan mijn rolstoel aangepast worden?

Ja, als het medisch noodzakelijk is kan uw rolstoel aangepast worden. Voor een aanvraag voor aanpassing vult u onderstaand webformulier in.

Mijn partner is overleden. Wat doe ik nu met zijn of haar rolstoel?

Als uw partner is overleden en deze een rolstoel via de Sociale Dienst Drechtsteden had, belt u de Klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden via het telefoonnummer 078 770 89 10. De afdeling Wmo zorgt er dan voor dat de leverancier van de rolstoel een afspraak met u maakt om de rolstoel bij u thuis op te halen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van de SDD. Ook kunt u voor meer informatie terecht in de Stadswinkel in Dordrecht Of kom naar het lokaal loket van de SDD  in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. Kijk voor de juiste openingstijden van het lokaal loket onder de openingstijden van het gemeentehuis.