Peuteropvang

Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind kan hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Peuters worden spelenderwijs voorbereid voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gemeentetoeslag peuteropvang als uw peuter tussen de 2 en 4 jaar is.

U kunt kiezen uit meerdere aanbieders voor peuteropvang. Op dit moment bieden de volgende aanbieders peuteropvang aan:

  • Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter (locaties Noordstraat, Merwedestraat en Pauwtjesmolen)
  • Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam (locatie De Snaters en locatie De Ukkepuk).

Kosten peuteropvang

Wat u betaalt voor peuteropvang, is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor peuteropvang kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag aanvragen. En als uw kind van het consultatiebureau een indicatie heeft gekregen voor voorschoolse educatie dan komt uw kind in aanmerking voor gratis extra uren op de peuteropvang (Zie ook: Hoe vraag ik peuteropvang toeslag aan/ informatie VVE). Dit is ongeacht of u kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag ontvangt.

Meer informatie

Voorwaarden

Werkt u, studeert u, of volgt u een traject naar werk en geldt dit ook voor uw toeslagpartner? Dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuteropvang van uw kind. De exacte voorwaarden vindt u op www.toeslagen.nl.

Er is een Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE en een Subsidieregeling peuteropvang en VE gemeente Hardinxveld-Giessendam. Die kunt u vinden op de website van de R|ijksoverheid.

Kosten peuteropvang

Wat u gaat betalen voor peuteropvang hangt af van de volgende factoren:

  • In welke inkomensgroep valt u?
  • Welke uurprijs rekent uw aanbieder van peuteropvang?
  • Heeft u één of meer kinderen die tegelijk naar de peuteropvang gaan?
  • Hoeveel uren gaat uw kind naar de peuteropvang?
  • Heeft uw kind een indicatie voor VVE van het consultatiebureau gekregen?  

Met de Rekenhulp 'Gemeentetoeslag peuteropvang berekenen' kunt u uitrekenen hoeveel gemeentetoeslag u kunt krijgen. 

Hoe vraag ik peuteropvang toeslag aan?

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Dan kunt u gemeentetoeslag aanvragen. Net als de kinderopvangtoeslag is de hoogte van de gemeentetoeslag afhankelijk van uw inkomen.

Met behulp van het Schema 'Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag' (pdf, 28 kB) kunt u zelf gemakkelijk vaststellen of u in uw situatie aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag.

Wilt u een aanvraag voor de gemeentetoeslag doen?

Vul dan het aanvraagformulier gemeentetoeslag in. U mag het aanvraagformulier voor de gemeentetoeslag tot 3 maanden van tevoren indienen.

Gebruik het wijzigingsformulier als u een wijziging wilt doorgeven. Dit kan een administratieve wijziging zijn maar ook een wijziging in de hoogte van uw inkomen. Bekijk in de Tabel inkomenscategorieën peuteropvang (pdf, 96 kB) wanneer de wijziging van uw inkomen van invloed is op de hoogte van uw toeslag. In het geval uw inkomenswijziging niet leidt tot indeling in een andere inkomenscategorie, hoeft u de wijziging niet door te geven. Ten slotte kunt u het formulier ook gebruiken als u voor een volgend kind toeslag wilt aanvragen.

Op www.toeslagen.nl en www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u meer informatie vinden over peuteropvang en toeslagen.

Meenemen

Als u een gemeentelijke toeslag voor peuteropvang aanvraagt, dan moet u daar de meest recente Inkomensverklaring (voorheen: IB60-verklaring) bijvoegen. U kunt deze aanvragen via de BelastingTelefoon.

Meer informatie