Planschade

Het kan voorkomen dat u nadeel ondervindt als de gemeente een bestemmingsplan heeft gewijzigd, een projectomgevingsprocedure heeft gevolgd of een afwijkingsbevoegdheid heeft toegepast. U kunt dan een vergoeding vragen dat we planschade noemen.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe (grote) ontwikkelingen of bouwinitiatieven die niet rechtstreeks volgens het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn. Uw woning kan in waarde gedaald zijn of u heeft verlies van inkomen.

Kosten

Uw aanvraag voor planschadevergoeding kost € 300,-. U krijgt dit bedrag van ons terug als u recht heeft op planschade.

Afhandeling

Binnen 40 weken krijgt u bericht van ons.

 

Recht op planschadevergoeding

U heeft recht op planschadevergoeding als uw pand of perceel in waarde daalt of uw inkomen daalt. Voorwaarde hierbij is dat de schade veroorzaakt is door:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente of van een inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een planologische afwijking
 • het verlenen van een omgevingsvergunning en daarbij afgeweken is van het bestemmingsplan

Voorwaarden

De voorwaarden voor planschade zijn:

 • de schade hoeft volgens recht niet voor uw rekening te komen
 • u heeft geen tegemoetkoming of compensatie in de kosten ontvangen
 • de schade was niet voorzien op het moment dat u het pand of perceel heeft gekocht of gekregen
Aanvragen planschadevergoeding

U vraagt binnen 5 jaar schriftelijk de planschadevergoeding aan. Dit kan vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is. In uw brief schrijft u naast uw persoonlijke gegevens ook:

 • de reden van uw aanvraag
 • hoeveel planschadevergoeding u vraagt
 • een uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent
 • bewijs van eigendom

U stuurt de brief naar:

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Procedure voor planschadevergoeding
 • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente       
 • U betaalt € 300,- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag       
 • U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting       

De gemeente wijst een onafhankelijk adviseur aan. De onafhankelijk adviseur maakt een voorlopig advies en stuurt dit naar alle belanghebbende partijen.

Deze partijen zijn:

 • De gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • U, als aanvrager van de planschade
 • (eventueel) een derde belanghebbende bijvoorbeeld een projectontwikkelaar

Deze partijen kunnen een zienswijze op het voorlopige rapport geven. Na eventuele aanpassingen van het advies krijgt de gemeente het definitieve advies. Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. Zij kijkt hierbij ook naar het advies. U ontvangt planschadevergoeding als het college uw aanvraag toewijst. Het college kan de aanvraag ook afwijzen.

Tegen de beslissing kunt u bezwaar maken.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van minimaal 2% van uw inkomen bij inkomstenverlies of van de waarde van uw woning bij waardevermindering. Wij vergelijken de maximale invulling van mogelijkheden uit het bestemmingsplan met het besluit van de oorzaak van de schade. Als het geldende bestemmingsplan meer bouw- of gebruiksmogelijkheden toelaat, krijgt u geen planschadevergoeding.