Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)

U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken bij evenementen of bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard buiten een horecagelegenheid.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U mag geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>14,99% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag
  • heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
  • er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn

Wilt u zonder een vorm van betaling alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente via het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 drank en horecawet.  

Bijlagen bij de aanvraag

  • een kopie van de legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden
  • een kopie van Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden behalve als deze is terug te vinden in het Register SVH
  • een situatietekening waarop de tap-/ uitgiftepunten staan aangegeven
Wat kost een ontheffing?

Voor de ontheffing zijn legeskosten verschuldigd. De leges bedragen € 56,70

Wetgeving

Onderstaande wetgeving is van toepassing: