Start laatste fase Peulenpark

Sinds 2020 is de gemeente bezig met de renovatie van het Peulenpark. We hebben inmiddels 3 fases achter de rug. Inmiddels zijn we toegekomen aan de laatste stap van de renovatie van het Peulenpark.

Fase 1 tot 3

Eind 2020 is gestart met de eerste fase van het renoveren van het Peulenpark. Tijdens de uitvoering is de opzet van het park grotendeels gelijk gebleven. Wel is de indeling van het park gewijzigd door enkele bomen te kappen, takkenrillen aan te leggen, de padenstructuur te veranderen en vooral te voorzien in aanplant van groen. Het werk is in het voorjaar van 2021 opgeleverd.

Werkzaamheden oever Buiten Giessen

Deze laatste fase we aan de slag langs de oever van de Buiten Giessen. We gaan langs de Buiten Giessen:

  • Op de delen die daarvoor geschikt zijn een natuurvriendelijke oever aanleggen;
  • Enkele nestplekken voor de ijsvogel aanleggen (ijsvogelwand);
  • De struiken langs de Giessen voor een deel verwijderen;
  • Nieuwe aanplant van struiken uitvoeren:
  • Waar nodig de beschoeiing langs het park opknappen.

Voorbereiding afgerond

Afgelopen zomer zijn de voorbereidingen op de werkzaamheden uitgevoerd. Zo is onder andere een flinke snoeibeurt uitgevoerd bij de bomen in het park. In deze laatste fase worden geen bomen gekapt.