Energietoeslag 2023 op 31 oktober vastgesteld door college

Het college van Hardinxveld-Giessendam heeft op 31 oktober de energietoeslag 2023 in de gemeente vastgesteld op 1000 euro. Dit bedrag wordt gespreid in 2 gelijke delen van 500 euro uitbetaald. Eerder dit jaar hebben deze inwoners al 300 euro energietoeslag ontvangen.

Automatische uitbetaling

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) keert op verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam de energietoeslag 2023 uit. Inwoners van wie bij de gemeente bekend is dat zij een laag inkomen hebben, ontvangen automatisch het geld op hun bankrekening. Het eerste deel ontvangen zij op 8 december 2023. Het tweede deel in april/mei 2024.

Binnenkort bericht

Het betreft hier mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Wie vorig jaar de energietoeslag kreeg en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, ontvangt de energietoeslag automatisch. Alle inwoners die het geld automatisch ontvangen, krijgen hierover in november 2023 een brief van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Wie aan de voorwaarden voldoet en niet automatisch energietoeslag ontvangt, kan vanaf december 2023 een aanvraag indienen. Houdt u hiervoor de website van de SDD in de gaten.