Mei

  • Campagne "Lekker opgeruimd" gaat van start

    Deze campagne wijst inwoners op de noodzaak om restafval te verminderen. En moedigt u aan uw eigen afval en belangrijke grondstoffen thuis nóg beter te scheiden. Want minder restafval is belangrijk voor het milieu en de portemonnee.

  • Gemeenteraad geeft opdracht tot vervolgonderzoek Deloitte/de Reeder

    30 mei 2023

    In de tweede helft van 2020 voerden Deloitte/de Reeder een onderzoek uit naar de dienstverlening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een adviesrapport opgesteld. In de afgelopen twee jaar is de gemeente aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Deloitte/de Reeder. De gemeenteraad wil graag weten wat de stand van zaken is en heeft Deloitte/de Reeder de opdracht gegeven om een vervolgonderzoek uit te voeren. "Het onderzoek van 2020 kan gezien worden als een 0-meting. De gemeenteraad wil graag weten waar de gemeentelijke organisatie nu staat", aldus burgemeester Dirk Heijkoop.