Veranderingen rond afvalinzameling

De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden.

WaardlandenWat er voor u verandert, hangt af van uw woonsituatie.

Minder restafval door beter scheiden

De gemeenten en Waardlanden willen inwoners aanmoedigen en helpen met minder restafval en (nóg) beter scheiden. Hiervoor stelden de vier gemeenten een nieuw afval- en grondstoffenbeleid op. In dit plan staat hoe we de hoeveelheid restafval terugbrengen. We willen van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar. De voorbereidingen voor de invoering van dit nieuwe beleid zijn in volle gang. We voeren de veranderingen stap voor stap door.

Belangrijk voor milieu én portemonnee

Doen we niets om de hoeveelheid restafval te verlagen, dan lopen de kosten voor de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen de komende jaren op. Doordat bijvoorbeeld de tarieven voor de verwerking van restafval en de belastingen van Rijksoverheid blijven stijgen. Met het nieuwe beleid proberen we de kosten per inwoner beheersbaar te houden. Minder restafval is dus belangrijk voor het milieu én uw portemonnee. Bovendien is landelijk het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn. Als we restafval voorkomen en meer hergebruiken, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Want alles dat we verbranden is voorgoed weg en kunnen we niet meer hergebruiken.

Milieupas per huishouden

In april ontvangen de huishoudens in de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam een brief met een milieupas. Daarna sluiten we de verzamelcontainers voor restafval. U kunt de restafvalcontainers en de nieuwe gft-containers in uw gemeente dan openen met deze pas. Een belangrijke verandering waarmee we ook afvaltoerisme tegengaan.

Meer informatie en vragen

We kunnen ons voorstellen dat u net als veel andere inwoners vragen heeft over de veranderingen. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u op de website van Waardlanden meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Ga naar waardlanden.nl/samenafvalvrij.