1 Januari 2024 gaat de Omgevingswet in

Hiermee veranderen procedures voor vergunningaanvragen en bestemmingsplannen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning kan op 31 december, uiterlijk op de dag voor de invoering van de Omgevingswet, ingediend worden. Dit kan dan volgens de huidige procedures. Vanaf 1 januari 2024 wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om een vergunning voor een verbouwing, dakkapel, of de bouw van een woning. 

Bestemmingsplannen

Als een bestemmingsplan op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter inzage ligt kan het nog onder de huidige procedure afgehandeld worden. Gemiddeld duurt de voorbereiding voor het ter inzage leggen van een bestemmingsplan een half jaar. 

Dit betekent nu dat aanvragen voor een bestemmingsplanherziening in principe niet meer mogelijk zijn. Aangezien we minder dan een half jaar hebben tot de invoeringsdatum van de Omgevingswet.  

Hoe nu verder tot ingangsdatum Omgevingswet?

Plannen kunnen vast voorbereid en uitgewerkt worden op basis van de nieuwe regels van de Omgevingswet. We praten dan over een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Zodra alle voorbereidingen zijn genomen kan het plan direct ingediend worden na invoering van de Omgevingswet. Volgens de nieuwe regels wordt het plan dan in behandeling genomen.  

De gemeente kan juridisch gezien geen bestemmingsplanwijzigingen weigeren in de tijd voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet. Maar, kan het ontwerp in de komende maanden niet ter inzage gelegd worden dan moet de initiatiefnemer alsnog het plan aanpassen per 1 januari 2024. Dit zorgt voor meer werk, kosten en een langere doorlooptijd voor de initiatiefnemer.  

Informeel overleg over de te volgen procedures is belangrijk. Samen kunnen we kijken onder welke voorwaarden het initiatief gerealiseerd kan worden. Hiervoor kunt u een mail sturen naar omgevingszaken@hardinxveld-giessendam.nl  

Voor meer informatie over de Omgevingswet gaat u naar de pagina Omgevingswet op deze website.