Wat gaan we doen aan groen in 2023

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2022-2032 vastgesteld. In het groenbeleidsplan staat hoe de gemeente de komende jaren het openbare groen gaat onderhouden en beheren.

Voor de uitvoering van het groenbeleidsplan is voor het jaar 2023 een uitvoeringsplan opgesteld. Op deze pagina leest u een greep uit de werkzaamheden die voor 2023 op de planning staan.

Groenadoptie, bomen en rotondes

Groen adopteren. Dat kan in de loop van 2023! Onder voorwaarden is het mogelijk om als inwoner groen te adopteren. Groene vingers? Houd dan onze kanalen in de gaten.

Verder denken we na over een andere invulling van de rotondes en planten we bomen in de Koningin Wilhelminalaan (ter hoogte van de Lange Wei).

Plannen maken

Het jaar 2023 wordt gebruikt om een plan te maken hoe er meer kleur en fleur kan worden aangebracht in de gemeente. Daarnaast wordt gekeken hoe en waar oevers en bermen aangepast kunnen worden, zodat meer biodiversiteit ontstaat. Tot slot wordt gekeken op welke plekken in de gemeente overbodige verharding ligt. Op deze plekken kan ook meer groen aangelegd worden.

Voorbereidend werk

In 2023 worden enkele plannen en projecten voorbereid die in 2024 worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het herzien van het bomenbeleidsplan en de tweede fase (oeverzone Buiten Giessen) in het Peulenpark.

Blijf op de hoogte en doe mee!

Wilt u op de hoogte blijven van de uitvoering van het Groenbeleidsplan? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief Groenbeleidsplan. Wilt u meer informatie over het groenbeleidsplan of wilt u meedenken of -doen? Bel dan naar 14 1084 of stuur een e-mail naar Info@hardinxveld-giessendam.nl onder vermelding van zaaknummer 2022-0165904.