Juiste WOZ-waarde belangrijk

In februari 2023 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde.

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor Waterschap. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Wat betekent de WOZ voor u?

De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij:
•    Gemeente (onroerende zaakbelasting);
•    Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
•    Waterschap (watersysteemheffing).

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor uw gemeente de woningen en de bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren de waarde en stellen deze vast.

SVHW stelt de WOZ-waarde vast op basis van de huizenprijzen van vorig jaar. Toen waren de prijzen hoog. Het kan zijn dat de WOZ-waarde daarom hoger uitvalt dan de huizenprijzen op dit moment.

Meer over de WOZ-waarde

Kijk op www.svhw.nl. Daar vindt u een ook een handige uitlegvideo over hoe de WOZ tot stand komt en het bericht Waarderingskamer over ontwikkelingen rondom de WOZ-waardeOp de website van de Waarderingskamer vindt u de uitlegvideo Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

SVHW