Landelijke veiligheidsoefening in Hardinxveld-Giessendam

Op zaterdag 8 oktober 2022 vindt een grote landelijke veiligheidsoefening plaats in en rond Hardinxveld-Giessendam.

De oefening is een samenwerking tussen de Nationale Reddingsvloot (NRV), Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid, Politie Eenheid Rotterdam, Kustwacht, het Rode Kruis en gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het thema van de oefening is 'hoog water'. Burgemeester Dirk Heijkoop: 'Een actueel en belangrijk thema in ons waterrijke gebied.'

Ieder jaar houdt de NRV een grote oefening in een andere gemeente. Dit jaar is dat Hardinxveld-Giessendam. De gemeente ziet het als een mooie kans om de lokale draaiboeken en afspraken met partners te toetsen in tijden van een noodsituatie. Tijdens de oefening werken de partijen samen alsof de situatie daadwerkelijk plaatsvindt .

Toetsingsmoment

Burgemeester Dirk Heijkoop: 'Ons dorp is niet onbekend met hoog water. In '95 moest Boven-Hardinxveld volledig ontruimd worden vanwege overstromingsgevaar. Ook in de jaren daarna heeft de regio meerdere keren voor een uitdaging gestaan om het water terug te dringen naar de rivieren.' De burgemeester ziet het als een mooi moment om te toetsen of we bij een echte noodsituatie op de juiste manier kunnen handelen. Natuurlijk hopen we allemaal dat dit bij een oefening blijft. Door dergelijke omstandigheden te simuleren, kunnen we zorgen dat we bij een echte noodsituatie weten hoe we onze inwoners het snelst en best kunnen helpen en ondersteunen.'

Locatie oefening

In het scenario wordt uitgegaan van extreem hoog water op het eiland van Dordrecht; dat tijdens de oefening voor Hardinxveld-Giessendam wordt aangezien. Vanaf het eiland worden figuranten over het water geëvacueerd naar de gemeentehaven. Ook in en rond sporthal De Appelgaard is veel bedrijvigheid tijdens de oefening.

Hulpdiensten

De oefening wordt aangevlogen als daadwerkelijke noodsituatie. De kans is dan ook groot dat de inwoners van Hardinxveld-Giessendam hier op 8 oktober iets van meekrijgen. Zo zijn er veel hulpdiensten op de been in het dorp, varen er zo'n 30 boten van de NRV op de rivier en hangt er een helikopter in de lucht. 'De aanwezigheid van zoveel hulpdiensten kan beangstigend zijn. Echter is het noodzakelijk deze oefening zo realistisch mogelijk uit te voeren, zodat we in geval van échte nood beter, sneller en effectiever hulp kunnen bieden', aldus burgemeester Dirk Heijkoop.

Communicatie

De gemeente, NRV en Reddingsbrigade Nederland communiceren de komende weken op verschillende manieren over de oefening. Burgemeester Dirk Heijkoop: 'We brengen iedereen die iets van de oefening mee kan krijgen op de hoogte. We werken hierin nauw samen met Reddingsbrigade Nederland, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Politie.'