Tweede ambtstermijn voor burgemeester Dirk Heijkoop

Op maandag 14 november is Dirk Heijkoop beëdigd als burgemeester van Hardinxveld-Giessendam bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van zes jaar.

De tweede ambtstermijn van burgemeester Heijkoop start op 17 november 2022. De beëdiging vond plaats in Den Haag door de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit.

Vertrouwenscommissie

Een vertrouwenscommissie waarin vanuit elke fractie de fractievoorzitter zitting heeft, heeft het proces geleid tussen 8 juli en 25 november 2021. Op 25 november 2021 heeft de raad in een besloten raadsvergadering de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken. De gemeenteraad heeft daarop besloten om de heer D.A. Heijkoop voor te dragen voor herbenoeming.  

Zichtbare en betrokken burgemeester 

Max van den Bout, plaatsvervangend voorzitter van de raad, reageert verheugd op de ontvangst van het Koninklijk Besluit: "Onze raad wil de samenwerking met de heer Heijkoop graag voortzetten en we zijn blij dat hij zich voor nog een tweede termijn aan ons dorp wil verbinden. Wij hebben hem de afgelopen zes jaren ervaren als een burgemeester die een warme belangstelling en betrokkenheid heeft bij de gemeente en de lokale samenleving. Met de ontvangst van het Koninklijk Besluit en de beëdiging door de Commissaris van de Koning is het proces afgerond. Binnen de raad zullen we aan de herbenoeming op 17 november aandacht schenken."

Commissaris van de Koning,Jaap Smit, wenst burgmeester Dirk Heijkoop veel succes: “Ik wens Dirk Heijkoop veel geluk met zijn herbenoeming. Net als de gemeenteraad, het college en de inwoners van Hardinxveld-Giessendam."

Samen met elkaar

Burgemeester Dirk Heijkoop: “Vorig jaar heb ik al aangegeven blij en dankbaar te zijn dat het vertrouwen in mij er is voor een herbenoeming. Ik meen dit oprecht! Ik kijk uit om samen met elkaar verder te werken aan een mooi, veilig en fijn Hardinxveld-Giessendam en Smart Delta Drechtsteden."

 

Burgemeester ontvangt felicitaties van Commissaris van de Koning