Juiste WOZ-waarde belangrijk

In februari of maart 2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde kan met de prijzen op de huizenmarkt meegestegen zijn. Daarnaast kan bij de waardering van de woning ook de overgang van inhoud naar oppervlakte invloed hebben op de WOZ-waarde.

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde?

Dien dan bezwaar in bij SVHW. Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/woz-waarde

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

Advertentie WOZ-waarde