Goed omgaan met de hitte

Vanaf 27°C zijn ouderen, kinderen en mensen met diabetes en hart-, vaat- en longaandoeningen extra kwetsbaar voor oververhitting en uitdroging.

Oververhitting ontstaat als de warmte in het lichaam niet meer voldoende kan worden afgevoerd. Op de website van de GGD leest u hoe goed om te gaan met de warmte die eraan komt.

Warme dagen